F A Q - Frequently Asked Questions!

F A Q är till för att besvara ännu fler frågor på ett snabbare sätt för dig som poängsamlare. Här kommer jag att samla, och uppdatera, de allra vanligaste frågorna jag får. Vad betyder extrapoäng, när får jag mina poäng som jag tjänar med mina kreditkort, eller vad innebär plusgrade?

Kategorier

F A Q är uppdelade i kategorier för att underlätta för dig som läsare. En kategori kan handla om American Express. En annan om SAS Mastercard och en tredje om Eurobonus generellt. Här nedan följer respektive sektion och respektive kategori med

Detta är en exempeltext för att visa hur det kan se ut. Du kan själv ändra denna text.